четвъртък, 22 ноември 2012 г.


Защо дърветата запазват чуждите гнезда,
а не запазват
собствените си листа?