неделя, 13 март 2011 г.

Една лесна задача


Един човек отишъл да продаде кошница яйца на пазара.
Дошла една жена и купила половината яйца от кошницата. Продавачът й подарил едно яйце.
След това дошла втора жена и купила половината от останалите яйца в кошницата. Продавачът отново подарил едно яйце.
Дошла трета жена и купила половината от останалите яйца в кошницата и получила едно яйце подарък.
С това яйцата в кошницата свършили.
Колко са били всичките яйца?

2 коментара: